skip to Main Content
Menu

เราเคยรู้สึกหรือเปล่าว่า ระบบที่เราใช้กันอยู่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ได้ เพราะ ประชาธิปไตย มันคือการที่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ   และส่วนหนึ่งที่ทำให้อำนาจในการที่จะใช้เสียงข้างมากคือ ประชาชนนั่นเอง แต่เพราะบ้านเราที่ คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องประชาธิปไตยแบบลึกซึ้งก็ได้จึงทำให้ เราอาจจะได้สมาชิกสภาผู้แทนแบบที่เราไม่อยากได้ก็ได้ หรือเพราะการที่พวกมากลากไปนี่แหละที่ทำให้คนดี ๆ ที่มีอยู่น้อยนิด ทำงานได้ไม่ดี

เราจึงมักที่จะคิดไปว่า เราเปลี่ยนการปกครองเสียดีกว่าหรือเปล่า ทั้งๆ ที่เราเปลี่ยนมาใช้การปกครองแบบอาศัยเสียงประชาชน เหมือนที่ ลินคอล์น บอกไว้ว่า ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน และ ทุกเสรีภาพจะเป็นของประชาชน สิ่งนี้จึงทำให้หลายๆ ประเทศโหยหาความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงสยามประเทศของเราด้วย  เพราะตั้งแต่ ร.ศ. 130 ที่ มีคนที่คิดจะเปลี่ยนการปกครองถึงแม้จะดูเหมือนแผนการที่ไม่ได้มีการวางแผนที่ดีนัก หรือพูดอีกอย่างคือ มันเหมือนเป็นการก่นด่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยเสียมากกว่า

และจนปี 2475 ที่ หลาย ๆ ฝ่ายที่เคยรู้ เคยเห็นความเจริญกันมาแล้ว และอยากเสียเหลือเกินที่จะให้เมืองไทยของเราเจริญขึ้น กว่าการที่จะปกครองแบบเดิม คือ อำนาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์  ที่ชี้ถูกผิดแค่แค่อย่างเดียว และปัญหาที่เรารู้ๆ กันอยู่คือ การที่หลายๆ หัวมันอาจจะดีกว่าหัวเดียว เช่นเดียวกับ ความคิดเหมือนกันที่ คนหลายๆ คนคิดมันน่าที่จะไปได้ไกลกว่า คณะที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร์จึงได้รวบรวม และ เข้าร่วมกันอย่างมากในการที่จะเปลี่ยนการปกครองให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยให้เปลี่ยนมาเป็น ระบอบประชาธิปไตย แต่ยังคงให้ พระมหากษัตริย์คงเป็นพระประมุขอยู่เหมือนเดิม

แต่ข้อดีหนึ่งของ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือมันสามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรไปได้ง่าย ๆ กว่าระบบประชาธิปไตยที่เราใช้อยู่ก็เป็นได้ เพราะ ระบบประชานิยมที่เราใช้กันอยู่มันเปราะบางเสียเหลือเกิน จนกระทั่งตอนนี้ เราก็มี รัฐธรรมนูญใช้กันมา 20 ฉบับเข้าไปแล้ว หากระบบนี้มันดีจริง หรือ มันเป็นระบบที่ดีจริง เราคงไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญกันบ่อย ๆ แต่เพราะ คนไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมของเก่าก็เป็นได้ หรือพูดง่าย ๆ คือเราขี้เบื่อกันนั่นเอง เราจึงต้องแสวงหาอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอด แต่หากเปรียบเทียบกับต้นแบบอย่างอเมริกาที่ก่อกำเนิดระบบนี้มา จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นจะเปลี่ยน รัฐธรรมนูญ ของประเทศตัวเองสักครั้ง นี่แหละคือความต่างที่ เราโหยหา สุดท้ายแล้ว เราอาจจะชอบ ระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือระบบที่ ต้องมีคนคอยสั่งอยู่ตลอดก็เป็นได้

Back To Top
×Close search
Search