skip to Main Content
Menu

ใคร ๆ ก็อยากที่จะได้สิทธิ และเสรีภาพ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ว่าได้ที่ทำให้คนไทยเรายิ้มได้มาจนทุกวันนี้ หลังจากที่เรายิ้มกันมาทั้งประเทศสยามเมื่อมีการประกาศเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ห้า และ  เราก็ยิ้มกันมาเรื่อย ๆ เพราะเราได้รับเสรีกันมาเรื่อย ๆ จน กระทั่ง ความเสรีของเราได้แสดงออกอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2475 ปีที่ใคร ๆ ย่อมต้องจำได้ว่า ทุกคนจะมีเสรีภาพที่เท่ากันทุกคน

แต่! การปกครองแบบไหนที่เราชอบมากกว่ากันระหว่างแบบเก่าที่ ดูเหมือนจะเด็ดขาด แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ หรือ แบบใหม่ที่เราได้ยินกันทุกวันเรื่องการคอรัปชั่นที่หามือใครดมได้ยาก เพราะคนยิ่งโต ก็ยิ่งต้องกินจุเป็นธรรมดา เพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้ เราต้องคอยเป็นหูเป็นตา ว่าใครจะมูมมามกันบ้าง จนใครหลาย ๆ คนต้องตั้งคำถามกันว่า เราเหมาะกับระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า หรือหากเรากลับไปใช้ การปกครองแบบเก่า มันจะได้ผลดีกว่า หรือเปล่า หรือ เรากลับไปใช้ กฎหมายแบบเก่ามันจะดีกว่า หรือเปล่า

แต่เพราะกฎหมายเก่า ๆ ที่เราใช้มาตั้งแต่สุโขทัย อย่าง  กฎหมายสี่บท หรือจะเป็น สมัยอยุธยาที่เราใช้กฎหมาย พระราชศาสตร์ ที่ใช้กันมานาน แต่ มันไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะมันไม่สากลนะสิ หรือหากจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาในกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เราใช้กฎหมายตราสามดวงกัน มันก็ยังไม่เป็นที่พออกพอใจของต่างชาติอยู่ดี ทั้ง ๆ ที่ มันก็ดูออกจะทันสมัย กับ บ้านเมือง เพราะเหตุนี้ เราจึงได้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จนเข้าสมัยรัชกาลที่ห้าที่เราพัฒนามาจนเป็นที่ยอมรับ

แต่ไม่ว่าจะมีความทันสมัยเพียงใด แต่ การปกครองของเราก็ยังดูเหมือนไม่ไปไหนอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงที่แสนจะยากเย็นของข้าราชการ หรือ แม้กระทั่ง หลาย ๆ คนที่มีตำแหน่งใหญ่โต แต่แทบไม่ได้ทำงานอะไรเลย สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่คนที่เห็นว่า ประชาธิปไตยมันอาจจะไม่สวยงามก็เป็นได้ เพราะเราเห็นคนทำผิดที่เป็นข้าราชการที่ เมื่อทำผิดก็แค่ย้ายเพื่อที่จะไปทำผิดที่อื่น ๆ อีก วน ๆ กันแบบนี้ แต่หาก เป็นการปกครองแบบเก่า ๆ ละ มันจะช่วยลดบทบาทของข้าราชการพวกนี้ได้หรือเปล่า แต่ ข้อดี ข้อเสียมันก็แตกต่างกันอยู่แล้ว หากเราอยากได้ เสรีภาพ ความเป็นอิสระ เราคงต้องทนกับ ระบบนี้กันต่อไป เพราะอย่าลืมว่าระบบนี้มัน เป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลกมากกว่า ถึงแม้เราจะเห็นว่ามันสร้างความแตกต่างแบบฝังลึกกว่าก็ตามที

Back To Top
×Close search
Search